منشور اخلاقی کارکنان 

ما کارکنان شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو با استعانت از خداوند متعال و با الهام از تعالیم اسلامی به منظور گسترش ارزش های اخـلاقی با یکدیگر به رعایت این منشـور اخلاقی هم پیمان شده و ارزش های ذیل را سـرلوحه رفتار خود قرار می دهیم.

مسئولیت پذیری

(وجدان کاری، پشتکار، دقت و سرعت عمل در انجام وظایف و مسئولیت ها، درستکار و صادق بودن)

سلامت اداری

(پاسخگو بودن در مقابل کردار، وظایف و تعهدات و رعایت ادب، خوشرویی وحسن برخورد با مراجعان و سازمان و مقدم دانستن منافع سازمان بر منافع شخصی)

نظم و انضباط

(حضور به موقع در محل کار، پوشش مناسب مصوب سازمان، آراستگی و خوشرویی)

تعهد سازمانی

(حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از اموال و تجهیزات سازمان، صیانت از محیط زیست و الگوی صحیح مصرف)

وفاداری

(رازداری، ممانعت از افشای اسرار، اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده سازمان و مراجعان )

احترام و قدردانی

(احترام به حقوق دیگران، ایجاد فرهنگ اعتماد متقابل و اشاعه روحیه قدردانی)

ایمنی و سلامت

(رعایت الزامات قانونی، صیانت از نیروی کار، رعایت بهداشت و مبانی مهندسی انسانی)

خلاقیت و نوآفرینی

(تفکر، پویایی، بکارگیری استعداد در انجام امور و نواندیشی)

یادگیری رشد و تعالی

(ارتقا دانش و توانایی خود برای انجام هر چه بهتر مسئولیت ها و وظایف خود در قبال سازمان)

مشتری مداری

(سعه صدر، خدمت رسانی صادقانه،حل مسائل و مشکلات و جلب و ارتقاء رضایت مراجعین)