جهت مشاهده آخرین فرصت های شغلی در شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک)، به وب سایت جاب ویژن مراجعه بفرمایید.