درباره کادک

لوگوی شرکت کادک

شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) به عنوان بازوی اجرایی گروه صنایع خودرو سازی کرمان در ساخت داخل تامین قطعات خودروهای تولیدی فعالیت دارد.

تیم مهندسی مجرب و متخصص کادک با استفاده از ظرفیت شبکه قطعه سازی و توانمندی تولیدکنندگان داخلی، تحقق ساخت داخل خودروهای تولیدی گروه را به حداکثر قابل دستیابی می رساند.

تدوین شناسنامه های فنی و استاندارد سازی به همراه ارزیابی پیمانکاران و استقرار تیم های مدیریت کیفیت، خرید قطعات و مجموعه های خودرویی با کیفیت اصلی را تضمین می کند.


درباره کادک

لوگوی شرکت کادک

داخلی سازی و تامین قطعات خودروهای تولیدی شرکت های گروه صنایع خودروسازی کرمان تا دستیابی به حداکثر بی نیازی از خرید خارجی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس کادک

تلفن کادک 02144985903-8

ایمیل کادک info [a] kadec.ir

instagram   youtube   linkedin

ارتباط با مدیریت

ایمیل:
موضوع:
متن:
دو+سه= (به حروف جواب دهید)
COPYRIGHT © 2020 WWW.KADEC.IR - Design by TidaarGroup