خط و مشی کیفیت شرکت کادک

منشور سازمانی کادک

شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) در راستای جلب رضایت و اعتماد مشتریان؛ خط مشی کیفی خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

کادک تاکید بر اصول زیر:

کادک  تمرکز بر مشتریان و خواسته های منطقی ایشان

کادک  توسعه همکاری های سودمند با ذینفعان شامل: شرکای کاری؛ تجاری، تامین کنندگان و...

کادک  مشارکت گسترده کارکنان در فعالیت ها و تصمیم گیری ها

کادک  یادگیری؛ رقابت سودمند؛ نوآوری و بهبود مستمر

کادک  راهبری و انسجام در اهداف کیفی شرکت

کادک شرکت کادک رضایت مشتریان را سر لوحه کار خود قرار داده و سعی دارد با پیاده سازی راه کارهای بهبود مستمر و پایبندی و استمرار بر اجرای اصلاحات در تمامی زمینه های فعالیت به این امر نائل گردد.

کادک این شرکت نیروی انسانی شاغل را مهمترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان دانسته و سعی بر آن دارد تا از طریق آموزش مستمر کارکنان و ارتقاء سطح مهارت و کارایی ایشان به اهداف خود نائل گردد و به تبع آن در جهت بهبود شرایط و برآوردن نیازهای کارکنان اقدام نماید.

کادک مدیریت شرکت خود را متعهد می داند طی برنامه منظم و به منظور نیل به اهداف نسبت به استقرار الزامات استاندارد ISO 9001:2015 اقدام نموده و در این راستا منابع لازم را جهت اجرای اثربخش این سیستم مدیریت کیفیت فراهم نماید.


این خط مشی به عنوان منشور سیستم مدیریت کیفیت شرکت کادک تلقی شده و از جانب کلیه مدیران و کارکنان لازم الاجرا می باشد و مدیریت ارشد سازمان بر تمامی امور نظارت داشته و اجرای کلیه بندهای آن را با جدیت پیگیری می کند، این خط مشی هر ساله در جلسات بازنگری مدیریت بازنگری شده و در صورت نیاز با اهداف جدید شرکت تطبیق می یابد.

با تشکر و احترام
علی بهرامی
مدیر عامل


گواهینامه کیفیت شرکت کادک

درباره کادک

لوگوی شرکت کادک

داخلی سازی و تامین قطعات خودروهای تولیدی شرکت های گروه صنایع خودروسازی کرمان تا دستیابی به حداکثر بی نیازی از خرید خارجی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس کادک

تلفن کادک 02144985903-8

ایمیل کادک info [a] kadec.ir

instagram   youtube   linkedin

ارتباط با مدیریت

ایمیل:
موضوع:
متن:
دو+سه= (به حروف جواب دهید)
COPYRIGHT © 2020 WWW.KADEC.IR - Design by TidaarGroup